Umoran od korištenja tradicionalnih metoda borbe protiv tehnološki naprednijeg Kraang-a, Donatello napravi kornjaču robota koja se može boriti umjesto njega.

6.ep.

Umoran od korištenja tradicionalnih metoda borbe protiv tehnološki naprednijeg Kraang-a, Donatello napravi kornjaču robota koja se može boriti umjesto njega.