Ignacije izumi spoj koji uzrokuje rast superdlaka.

14.ep

Ignacije izumi spoj koji uzrokuje rast superdlaka.
Kako bi zaustavio operaciju ribokradica, Batpas je, u odsustvu Kripta, prisiljen surađivati s Prugonjom.