Izmanipuliarana, Asije se razočara onime što čuje da je Doruk rekao o njoj.

Gledaj na NOVA PLUS
Kada ga vidi suoči ga sa svime što je čula da je on Berku kazao o planovima koje ima za nju. Orhan je odlučio prodati sve Šenguline stvari koje je kupila, a ona mu u ljutnji kaže da zna da je Suzan Omerova majka. Istog trena ode do Suzan kako bi "olakšala dušu".