Velika prilika ukazala se školarcima da poprave svoje ocjene.

Gledaj na NOVA PLUS
Stoga cijeli razred surađuje u nadi da će iz projektne zadaće dobiti visoke ocjene. Šengul za to vrijeme ima velike snove o prepisivanju kuće na sebe.