Gulru je slobodna zahvaljujući Omerovoj i Džihanovoj suradnji.

Gledaj odmah na OYO
U vili nastaje kaos. Gulfem doživljava poraz za porazom nakon Gulruinih napada. Odlučuje se na neočekivani korak i napušta vilu.