Gulfem zbog neočekivanih razloga mora odustati od izbacivanja Gulru i sestara na ulicu.

Gledaj odmah na OYO
Govori Jondži kako se može vratiti na posao u bolnicu, dok Mesude može ponovno u kuhinju. Preuzima na sebe troškove školovanja za Čiček. Gulru govori kako to nije potrebno, a Gulfem ju optužuje kako želi biti jedina koja je završila fakultet. Dujgu se u međuvremenu trudi zbližiti s Džihanom, a Mebrure dobiva šokantno pismo.