Džahide s oduševljenjem gleda kako se između Tanera i Čiček zahlađuju odnosi, ali to budi brigu u Mebrure.

Gledaj odmah na NOVA PLUS
Džahide dolazi kod Gulfem, ali taj posjet dovodi do sukoba jer joj Gulfem zamjera što nije bila uz nju kad je prolazila kroz najteže razdoblje. Džihan se svojski trudi steći Gulruinu naklonost i prilagoditi životu u naselju. Gulfem je vrlo napeta zato što je Džihan u opasnosti. Gulru od Čiček saznaje da se Omer vratio, ali ne želi da se on približi njoj i djetetu.