Mesude i Gulru strahuju da je Jondža otkrila njihovu tajnu i da će iskoristiti Gulruinu trudnoću u vlastitu korist.

Gledaj odmah na NOVA PLUS
Gulfem i Gulru sreću se prvi put nakon velike tragedije, a mržnja koju osjećaju jedna prema drugoj jednaka je kao i prije. Jondža čini ono čega su se sestre najviše bojale i govori Džihanu da je Gulfem trudna. Džihan je iznenađen i odmah odluči pronaći Gulru. Kada Gulfem shvati da je Džihan otišao, nastane panika u vili. U međuvremenu, Omer se vraća u Tursku i s obitelji nadoknađuje vrijeme koje je proveo odvojen od njih.