Erman i Faruk sukobe se u Ermanovom uredu.

Gledaj na NOVA PLUS
Neki sukobi iz prošlosti još nisu uthinuli, a Faruk Ermanu spočita da mu nije oprostio to što je upravo on bio taj koji je osvojio Čolpan. Kad Azra dođe na sastanak roditelja u Melisinoj kući, obje svoje karte moraju odigrati pametno jer sve budno prati Korajeva majka. Ural i Sanem odlučili su terenski istražiti ustanovu za psihički bolesne te otkrili da se ondje nalazi Nisan.