Alpaj mora mnogo toga objasniti svom partneru, ali zbog vlastitog ega samo upada sve dublje i dublje u sve veće laži.

Gledaj na NOVA PLUS
No Alpaj ima još jednu brigu. Funda ne može podnijeti njegove poteze kojima samo zadržava Melek u svom životu te mu priopći da se više ne želi udati za njega i da je on taj koji će iseliti iz njihova zajedničkog stana. Defne ne želi reći majci što se dogodilo iako Omer i Kerem smatraju da joj se trebaju obratiti. Defnina ideja da joj ništa ne kažu neće proći samo tako budući da i Kerem i Omer imaju ozlijede na licu.