Kerem je majci i ujaku donio radosne vijesti – nogomet će zaigrati u prvoj postavi.

Gledaj na NOVA PLUS
Džumali priopći Zumrut da joj se sin skiće s Melek, ali ona u to ne može vjerovati. Omer mu spočita da samo viče i da ništa nije shvatio kad je riječ o Halilu. Džumali mu u ljutnji i bespomoćnosti pak zabrani da se viđa s Defne. Mithat od Mahmuta sazna da je Melek s Halilom išla u Adanu, a Mahmut se iznenadi njegovoj reakciji i ne može ga shvatiti.