Ertan se trudi svim snagama izbaciti Ajaza iz kompanije, a njegov je bijes sve snažniji.

Gledaj na NOVA PLUS
Za to vrijeme Ajaz i Firuze pronađu snimku na kojoj se vidi kako je njezin otac predao pismo Ertanu i da je Ertan znao za probleme na gradilištu. Ertan dozna da će na suđenju biti predočen ključni dokument koji bi ga mogao stajati slobode. Zbog spretnosti njegovih ljudi, dokaz nestane sa suda, ali na dan suđenja Ajaz priprema iznenađenje koje će Ertana stajati slobode.