Azize sada mora ispraviti veliku nepravdu koju je priredila Dilšah i koju je priznala Nasuhu.

Gledaj na NOVA PLUS
Kada ju je zatočila, rekla joj je da je njezin sin Miran umro i sada mora biti ta koja će joj reći da je Miran ipak živ. Ne znajući da je Miran živ, Dilšah od Hazara zatraži da je dovede na sinov grob. Hazar od Fasun dozna da je Dilšah godinama bila Azizina zarobljenica. Ali Fasun će svoju uslugu naplatiti. Za to vrijeme Miran i Rejan provode romantične trenutke ispred kolibe oko koje je on posuo snijeg kako bi joj što više udovoljio.