Bora novim potezom riskira slobodu i kreće u posao s Rıfatom.

Kuzgun odlazi Rıfatu i daje mu vrlo atraktivnu ponudu kako bi Boru držao pod kontrolom. Bora kreće u napad i postavlja zamku za Meryjem i Kuzguna. Bora na prevaru otima Merjem. Njezin život ovisi o kritičnoj odluci koju će Kuzgun morati donijeti.