Gulperi ne može skriti čuđenje zbog Sejitove ponude, a Hasan gadno reagira prema Sejitu kada slučajno čuje njihov razgovor. Ejupov će povratak promijeniti sve u obitelji Taškin. Kadir se napokon potpuno odvoji od Šejme i nastoji stvoriti sebi i Artemis novi život.

Gledaj na NOVA PLUS