Gulperi je šokirana Kadirovim riječima, te ga svim silama nastoji udaljiti od sebe.

Gledaj na NOVA PLUS
Međutim, temelji zasađeni u prošlosti prisiljavaju je da sve iznese na vidjelo i nakon mnogo godina oboje se suočava sa svojim pravim osjećajima. Hasan je spasio Selen, ali shvaća da je pogriješio nakon što mu Sejit objasni neke stvari. Odlazak u školu pretvorio se u mučenje za Bedrije, a Džan je u potpuno drukčijem raspoloženju.