Dok se Melendez (Nicholas Gonzalez) i Lim (Christina Chang) ne slažu oko načina liječenja astronauta čija je karijera dovedena u pitanje,

Morgan (Fiona Gubelmann) se bori s tajnom koja bi mogla poremetiti njezine ambicije.