Sinan je saznao za Hazanine osjećaje i pretvorio se u hodajuću bombu za koju nije sigurno gdje će eksplodirati.

Gledaj odmah na NOVA PLUS
Jagiz i Hazan pak uspijevaju svojim srcima reći stop i oprostiti se. Hazan je odlučna u namjeri da otiđe, a Jagiz u tome da je neće zaustaviti. Dok Sinanov neutaživi bijes prelazi u opasan oblik, reakcija Hazima, koji je zabrinut za sina, prema Jagizu, za Jagiza predstavlja točku slamanja. Jagiz posluša glas svojeg srca i napravi veliki korak prema Hazan.