Mahir uspijeva nagovoriti Ahmeta da na sudu kaže što zna.

Pogledaj ovu epizodu odmah na OYO
Međutim, nijedan od njih dvojice ne zna za stupicu u koju će biti stjerani na dan ročišta.