Nakon ročišta Feride odlazi iz grada kako bi zaboravila Mahira.

Mahir je saznao za to, ne želi izgubiti njezinu ljubav.