Nakon ročišta Feride odlazi iz grada kako bi zaboravila Mahira.

Pogledaj ovu epizodu odmah na OYO
Mahir je saznao za to, ne želi izgubiti njezinu ljubav.