U svakom odgovoru koji će Nihan i Kemal pronaći na svoja pitanja, Zejnep nalazi mjesto za sebe.

Na Zejnepinoj ruti Kemal i Nihan od prvoga trenutka počinju zauzimati mjesta na suprotnim stranama. S druge strane, inspektor Hakan na analizu šalje jedan od dokaza, gumb. Ubojičin otisak prstiju možda se nalazi baš na njemu.