Kad se Kemal nađe pred Nihan, njezine rane su još vrlo svježe.

Usprkos svim okrutnostima u njihovim životima, ljubav je jedini melem za njih dvoje. Kad se Nihan utekne Kemalu kao da želi zacijeljeti, Kemal shvaća da će put koji vodi do istine morati prijeći vlastitim trudom. Sklapa savez s Lejlom kako bi od Deniz dobio uzorak potreban da se napravi test očinstva.