Anđeli

Serija

Mehmet Aykaç

Serkan

Ima sedamnaest godina. Naivan je i pravedan momak.

Kad prvi put ugleda Ejlul, dirne ga tuga na njezinu licu kakvu još kod nikoga nije vidio. Osjeća da se u njoj skriva nešto posebno. No zbog razlika u njihovu društvenom statusu ne vidi mogućnost da će se ikada više sresti.

Zanimljivosti

X