Nakon što je otrovana Nare buncala o Sandžarovom djetetu s Menekše, Sandžar kod Muge dođe potražiti savjet.

Gledaj na NOVA PLUS
Šarena ptica pati zbog njega, a on toga nije bio ni svjestan. Džejlan sazna da nosi dječaka, ali radost joj prekine Menekše koja je podsjeti da dijete neće ostati s njom nego će ga predati Menekše i Sandžaru. Kahraman sazna da su Menekše i Džejlan na pregledu kod Sahre, pa je stjera u kut i otvoreno pita što smjeraju.