Poučna priča koja nas uči da na oprez nikada ne smijemo zaboraviti.

Majka Koza pošla je kupiti kupus, ostavivši sedmero kozlića same kod kuće. Gladni je Vuk pokušao na prijevaru ući u kuću oponašajući glas majke. Uspio je prevariti šest kozlića ali ne i najmlađeg, koji se sakrio u pećnicu. Vuk je tada pokušao ući kroz dimnjak. Kada se Majka Koza vratila pronašla je najmlađeg kozlića. Zapalila je vatru u štednjaku a Vuk je istrča spaljena repa u šumu. Preostalih šest kozlića se vratilo kući i obitelj je opet bila na okupu.