Kad Duh izgubi svoje moći, izgubi i samopouzdanje.