Aladina je impresionirao Kapetan Kombatta čiji je cilj svladati morsko čudovište koje napada brodove uz obalu.

Ali u borbi protiv goleme lignje Aladin nauči dvije stvari. Prva je da je Kombatta opsjednut slavom, čak i pod cijenu svoje posade, a druga je da je lignja tvorevina Mekaniclesa koji želi dobro oprati gradove na obali.