Maris i Boris se zbližavaju, provodeći romantičnu večer na tavanu, nakon koje Maris shvaća da voli Borisa. No, usprkos svemu, Boris je i dalje ustrajan u svojoj namjeri da što prije napusti Vilu. Maris ga moli da ne ode bez pozdrava.

27.ep - 21. listopada

Deša nagovara Filipa da ide s njom na Juditino vjenčanje, što on odbija, sjećajući se incidenta s Dživom. Deša ustraje u molbama te Filip, slab na nju, a i želeći joj olakšati situaciju, na koncu pristane.

Dživo nastavlja sa svojim planom te predlaže Juditi da vjenčanje bude u crkvi na Lopudu, što ona sretno prihvaća. Na Dživovo inzistiranje, obitelj Menčetić-Knego posjećuje Kesovije, ne bi li se dogovorili oko vjenčanja. U napetoj atmosferi punoj trzavica, Šiško uvrijeđeno reagira na Dživovu ponudu da plati vjenčanje i sam preuzme sve troškove. Time Šiško, zapravo, konačno prihvaća vjenčanje.

Nakon posjete Kesovijama, Dživo odlazi načelniku te u njegovom uredu otkriva svoje pravo lice. Čitavo vrijeme je htio da mu drugi povjeruju da prihvaća vjenčanje samo kako bi nesmetano proveo svoj plan: otet će Juditu na dan vjenčanja i odvesti je brodom u Padovu!

Za to vrijeme, Maris i Boris se zbližavaju, provodeći romantičnu večer na tavanu, nakon koje Maris shvaća da voli Borisa. No, usprkos svemu, Boris je i dalje ustrajan u svojoj namjeri da što prije napusti Vilu. Maris ga moli da ne ode bez pozdrava.

Nakon provedene besane noći, mučen brakom Judite i Mara, Dživo dolazi Maru dati mu do znanja čega se sve Judita odriče udajom za Kesoviju i napominjući mu oporuku none Lucije. Dživo moli Mara da razmisli može li podnijeti taj teret. Ukoliko je voli, trebao bi za nju željeti najbolje. Maro se zamisli...