Jana od Martina saznaje da će Adelin sin Andro konačno biti oslobođen. Adela je presretna zbog vijesti i zahvaljuje se Jani na pomoći te Jana ponovo bude dočekana kao dobročiniteljica i humanitarka.

67.ep

Jana od Martina saznaje da će Adelin sin Andro konačno biti oslobođen. Adela je presretna zbog vijesti i zahvaljuje se Jani na pomoći te Jana ponovo bude dočekana kao dobročiniteljica i humanitarka.

Judita, prisiljena Roccovim ucjenama, dolazi u bolnicu te otvoreno kaže Deši i Filipu kako više neće raditi u bolnici. U konobi se nenadano pojavljuje Matijina majka Ljuba. No, ne nailazi na srdačan doček. Matija, naime, ne želi ni čuti da ide u Njemačku, buni se i protestira te odbija bilo kakvu bliskost sa svojom majkom.

Magdalena u Gradu susreće Martina i Janu, koja bez pozdrava prođe pokraj vlastite majke. Pogođena i zabrinuta zbog Janinog ponašanja, odlazi k Jani i otkriva joj svoje sumnje, no Jana joj ni ovoga puta ne ostaje dužna te još jednom povrijedi majku. U međuvremenu, Maris ponudi Ruži da ona i djeca dođu živjeti u Vilu Menčetić te ih smjesti u Magdaleninu sobu, gdje Josip pronalazi grb Menčetića te ga donosi zaprepaštenoj Maris. Maris otkriva da je grb bio u Magdaleninom ormaru. Usprkos svemu, Magdalena ne želi reći ništa kako ne bi otkrila Janu, ali odluči otići iz kuće.