Mati baš i ne ide...

Mate se spema za Vinkinu godišnjicu mature, a Alma i Tadija ga uče plesati.