Ljuban više ne može izdržati...

Mijo i Ljuban skrivaju se u skladištu, a Ljuban, boreći se s njim, testira granice svoje izdržljivosti.