Ni Lidija ne može sakriti oduševljenje.

Jure i Lidija napokon vode ljubav. Toliko su oduševljeni da ga Lidija odmah zaprosi.