Tvornica je pretrpjela veliku štetu, a ljudi u strahu čekaju Silu i Borana. I Azad je jedan od prestravljenih. Boran napokon izlazi noseći Silu u naručju. Svi su presretni, a Boran i Azad odvoze Silu u bolnicu.

31.ep, četvrtak

AZAD RASKRINKA DŽIHANA

Tvornica je pretrpjela veliku štetu, a ljudi u strahu čekaju Silu i Borana. I Azad je jedan od prestravljenih. Boran napokon izlazi noseći Silu u naručju. Svi su presretni, a Boran i Azad odvoze Silu u bolnicu. Sila je očajna, jer postoji opasnost od gubitka djeteta, a još je više pogodi vijest o Ajseninoj smrti. Bedar i Narin pohrle u bolnicu čim čuju novosti, a Kevser uživa u situaciji. Samo je Firuz zabrinut za Silu i dijete. Odlučeno je da će se tvornica zatvoriti. Prolazi dva tjedna, a Sila se oporavila od požara. Neki od radnika mole Džihana za posao, a neki dolaze pred Firuza. Džihan će ovo iskoristiti za sebe. Azad sumnja da on stoji iza požara, a čini se da ga u tome podupire i izvještaj vještačenja. Azad kaže ocu da će to dublje istražiti, a ta njegova odlučnost uznemiri Džihana. Azad ugleda Džihana i Esmu u restoranu. Njih se dvojica nađu jedan nasuprot drugom. U tom će ratu jedan pobijediti, a jedan pak izgubiti sve.