Umu se ne pristaje udati za Dilavera pa potraži utočište u Boranovoj kući jer je Boran jedina osoba u plemenu koja se može suprotstaviti Zinar-agi i odbiti mu je predati.

44.ep, četvrtak 28. veljače

Umu se ne pristaje udati za Dilavera pa potraži utočište u Boranovoj kući, jer je Boran jedina osoba u plemenu koja se može suprotstaviti Zinar-agi i odbiti mu je predati. Iako je Boran svjestan opasnosti u koju se doveo, štiti Umu.

I Sila podupire Umuinu odluku, međutim drugi ne misle tako. Povrh toga optužuju Silu da odgovara Umu od toga da se uda za Dilavera. Uslijed te situacije u kući obitelji Gendžo vlada napetost, što utječe i na Silin i Boranov odnos. Zinar optužuje Dilavera da nije zaštitio svoju šogoricu, odnosno buduću ženu. Zinar se zaprijeti Dilaveru. Zinar aga svom bratu i nećaku proglašava rat. Zinar dolazi po Umu, međutim Firuz i Boran ne dopuštaju da je odvede. Sila i Boran se svađaju zbog njegove majke.

Zbog Zinar-age sve su oči uprte u Silu. Zinar je oteo Narin. Nakon što Boran spasi svoju sestru, Umu se odlučI vratiti Zinaru. Zinar saznaje da je Ahmet aga pucao u Dilavera. Emre posjećuje Silu.

GLEDALI STE

41.ep, ponedjeljak 25. veljače

Sila se ne može riješiti dojma da je na vratima smrti. Iako je prebrodila brojne nevolje i opasnosti, ne može zaboraviti što je proživjela. Boran je toga svjestan i čini sve što je u njegovoj moći da joj pomogne da se sabere. Firuza i Kevser, koje Boran smatra odgovornima za svoju i Silinu patnju, čekaju teški dani. Zbog svega što su učinili, Boran i Narin okreću se protiv njih. Čini se da će napetost koja vlada plemenom postati očita i u samoj obitelji. Boran je odlučio sagraditi školu.

S druge strane plemensko vijeće raspravlja o tome treba li Boranu i njegovoj obitelj oduzeti aginski status s obzirom na to da nisu izvršili smrtnu presudu. Plemensko je vijeće podijeljeno. Jedan dio vijeća, na čelu s Ahmet-agom, želi da se Boranu odmah oduzme status age, a drugi dio zahtijeva da se svojevoljno povuče.

Kao novog agu pleme predstavlja Zinara. Boran je razočaran u svog strica. Iako je sve protiv njega, Boran kaže Sili da mu je dovoljna samo ona. Boranu je oduzet status age, čime bez sumnje započinje novo razdoblje za pleme. Boran nastavlja život kao bilo koji drugi stanovnika toga kraja. Iako spremno kaže da ne mora biti aga da bi stajao iza svojih odluka, posve je jasno da mu neće biti lako. Plemensko vijeće očekuje da novi aga, Zinar, odmah krene uspostavljati stari poredak. Presude moraju biti izvršene, vijeće mora dokazati svoju moć.

42.ep, utorak 26. veljače

Boran priopćava svojoj obitelji da je novi aga Zinar. Dilaver javlja Ahmeti agi da je ranjen. Firuz zamoli Borana da se ne natječe sa svojim stricem Zinarom. Sila tješi Borana. Narin i Sila raspravljaju o Boranovom statusu. Odlučne su pomoći Boranu da prebrodi razrješenje od aginstva. Boran više nema pravo glasa vezano uz plemenska pitanja. Sada samo Zinar-aga donosi odluke. Boran, kojem obitelj pruža punu potporu, nema drugog izbora nego da se okrene budućnosti sa Silom i Bedirhanom. Kad se udruže, ništa ih ne može odvratiti od njihova puta. Firuz upozorava svog brata Zinara da se mora ponašati kao aga. Sila je tužna, jer smatra da je Boranu oduzeta titula age zbog nje. Boran je uvjerava da njegov život nema smisla bez nje i Bedirhana. Pleme zahtijeva da se Dilaver mora oženiti Džihanovom udovicom. Boran i dalje nastavlja graditi školu. Međutim Dilaver zaprijeti radnicima i obustavi radove. Boran se sukobljava sa stricem. Zinar aga donosi odluku da se Boranova obitelj izbacuje iz plemena. 

43.ep, srijeda 27. veljače

Nakon što je Boranu oduzet status age, on i njegova obitelj izbačeni su iz plemena. Boran više nema pravo glasa vezano uz plemenska pitanja. Sada samo Zinar-aga donosi odluke. Firuz kaže Boranu da Bedirhanu nitko ne može oduzeti status age.

S druge strane, Zihara-ga koji je odlučan u nakani da ostane vjeran običajima odluči da je krajnje vrijeme da učini nešto. Presude koje nisu bile izvršene dok je Boran bio aga jedna po jedna bivaju izvršene. Niko nije izuzet od toga, čak ni oni koji su mu najbliži. Zinar aga govori Umu da se mora udati za Dilavera.