Sila se našla pred Boranom i Gizem. Oboje se odmjeravaju strastvenim i bijesnim pogledima. Ovaj je neočekivani susret oboje duboko potresao.

Nedjelja 20. siječnja

Sila se našla pred Boranom i Gizem. Oboje se odmjeravaju strastvenim i bijesnim pogledima. Ovaj je neočekivani susret oboje duboko potresao. Silina obitelj ne zna je li dijete živo i zabrinuto čeka njezin povratak kući. Azad nije zadovoljan promjenama koje je na sebi učinila Narin i čak je veoma ljubomoran. Narin to jako naljuti. Dželil pokušava saznati što će biti s djetetom objašnjavajući Sili da su oni njegov jedini spas, ali u Silinoj se duši razmahala oluja ljubomore i zato ne mari za očeve riječi. Zbog Boranove se krize rodila privlačnost između Gizem i Abaja. Gizem je jedini uzrok Siline ljubomore, no ona ni sama ne zna komu da se okrene: Boranu ili Abaju. Abaj traži sastanak sa Silom u tajnosti. On je jedini s kojim bi mogla otvoreno i iskreno razgovarati o svemu. Boran se priprema za povratak u Mardin kad sazna da su odande došli ljudi s naredbom da ubiju Silu. Boran saznaje da je Sila trudna.