Napetost između Borana i Sile raste. Oboje nastoje riješiti tu situaciju. Sila upravljanje svim svojim poslovima u Mardinu prepušta ocu i Narin.

Sila je očajna zbog Muharemovog ubojstva. Boran saznaje istinu da je Sila pomogla Muharemu i Mesude. Napetost između Borana i Sile raste. Oboje nastoje riješiti tu situaciju. Sila upravljanje svim svojim poslovima u Mardinu prepušta ocu i Narin. Džihan je s pomoću svojih ljudi saznao da se nešto događa te namjerava to okrenuti u svoju korist. Dogodi se nešto na što Sila i Boran nisu računali. Mesude počini samoubojstvo. Boran planira bijeg u Argentinu. S druge strane Sila planira otići u Švicarsku. Boran saznaje da je Džihan ubio Muharema. Zbog napetosti i straha koji proživljava Sila iznenada dobije trudove te u tajnosti odlazi u bolnicu, ali Boran i Džihan saznaju za to. Boran je nastoji zaštititi od plemena. U nastaloj strci Sila nestane te krene s avionom iz Mardina. Džihan ide za Silom, a Boran ga nastoji sustići. Boran i Džihan potegnu pištolje pa se na koncu dogodi ono što se moglo i očekivati. Boran puca u Džihana.