Boran i Džihan su jedan nasuprot drugome s oružjem. Sila i Boran se svađaju zbog njegovih postupaka. Džihan će se osvetiti zbog bratove prolivene krvi.

Boran je na tragu žene koja je bila u hotelu, odnosno Esme. Boran i Džihan se ponovno nalaze jedan nasuprot drugome, u novom sukobu. Dilaver je ranjen.

Boran i Džihan su jedan nasuprot drugome s oružjem. Sila i Boran se svađaju zbog njegovih postupaka. Džihan će se osvetiti zbog bratove prolivene krvi.

Baš kad potegnu oružje jedan na drugoga, Dilaver dolazi k sebi. Događaji koji će uslijediti Džihana će podići u očima plemena. Boran sumnjiči Džihana za Azadovu smrt i svoje sumnje dijeli s tužiocem. Džihan biva uhićen nakon izjave svjedoka. To ponovno zaoštri odnos Firuza i Zinar-age, a stanje dodatno zakomplicira Boran koji stricu kaže da će Džihan platiti zbog svog zločina. Firuz i Kevser traže od Borana da povuče svoju izjavu, no Boran je ustrajan. Odnosi u obitelji se zaoštravaju. Sila pak želi da se Azadov ubojica pronađe. Narin je prekinula sve veze sa životom, a Bedar i Dželil pokušavaju podnijeti doživljenju bol. Razvoj događaja zabrinjava pleme i vijeće se okuplja.