Kerem dolazi u majčinu kuću i pobjesni kad ugleda u kakvom je stanju njihov dom nakon Orhanova nenadanog posjeta.

19. ep.

Kerem dolazi u majčinu kuću i pobjesni kad ugleda u kakvom je stanju njihov dom nakon Orhanova nenadanog posjeta. Zaklinje se da mu to neće proći nekažnjeno, a počinje i sumnjati da ih Orhan maltretira iz nekog drugog razloga, a ne samo zbog duga koji mu je već vraćen. Saznaje i da je Sirma primila pismo od banke prema kojemu će njihova kuća biti prodana u ovrsi. Džan i Azra izlaze van nakon večere i Kerem je ljubomoran. Šebnem upozorava Džana da se prema Azri ne smije ponašati kao prema ostalim djevojkama i samo je odbaciti nakon što je iskoristi. Džan je ovoga puta zaista zaljubljen i uvjerava je da se to neće dogoditi. Keremovo zaštitničko ponašanje prema Azri postaje sumnjivo Šebnem. Pita se može li mu zaista potpuno vjerovati i muči je to. Keremu je sve teže živjeti pod tolikim pritiskom u svijetu laži u kojem se našao. Što će poduzeti u vezi toga? Hoće li izdržati još dugo u lažnom braku sa Šebnem?

>>>> Igra laži, 24. kolovoza