Postoji li novi čovjek u životu Alke Vuice?

Na to pitanje odgovor daje Daniel Delale, a kako je Alka primila tu vijest, pogledajte u prilogu!