Renata Hafner Granić imenovana direktoricom prodaje Nove TV d.d.

Renata Hafner Granić imenovana direktoricom prodaje Nove TV d.d.