Muzaferu se čini da će svake sekunde izgubiti razum. Gulu i dalje odolijeva, međutim ne uspije razuvjeriti Ramazana.

15.ep - 13. rujna

Muzaferu se čini da će svake sekunde izgubiti razum. Gulu i dalje odolijeva, međutim ne uspije razuvjeriti Ramazana. Preostaje još samo jedno. Gulu postaje nježnija prema Ramazanu i pokušava mu na drukčiji način objasniti da ga zaista ne voli, ali taj ga razgovor razbjesni.

16.ep - 14. rujna
Svi su šokirani kad Ramazan dovodi Gulu natrag na farmu. Taj će povratak sada zapravo biti novi početak za nju.

GLEDALI STE

12.ep - 10. rujna
Radnici na farmi uviđaju Muzaferov interes za Gulu i to nitko ne odobrava, jer je Gulu došla na farmu da bi postala Zalogluova žena. Gulu ne smije više ostati na toj farmi jer uznemirava sve i Halide je mora udaljiti.

13.ep - 11. rujna
Planovi proračunate Halide ostvarili su se i Gulu je udaljena s farme. Halide uspijeva iskoristiti Zalogluovu naklonost prema Gulu i to će za nju biti velika pobjeda.Muzafer poludi kada dozna za to. On ne shvaća zašto je Gulu otišla iznenada i bez ikakva razloga i osjeća se potpuno bespomoćno.

14.ep - 12. rujna
Svi su iznenađeni kad Zaloglu dođe na farmu kao da se ništa nije dogodilo. Gulu nije s njime. Gdje je onda? Kamo ju je Zaloglu odveo?
Ramazan i Gulu otišli su iz kuće u vinogradu. Muzaferova nada da će ondje naći Gulu je propala, ali policijska potraga još traje.