Lucija pronalazi Đuku i Suzanu u podrumu.

109.epizoda - ponedjeljak 14. ožujka

Lucija pronalazi Đuku i Suzanu u podrumu. Đuka taji Suzani da je već pronašao kutiju sa blagom. Đuka saznaje za Zlatin i Laletov prekid i naslađuje se. Suzana pronalazi ključ sakriven u Katarininom molitveniku. Suzana zatekne Đuku dok pokušava otvoriti kutiju s blagom, i kaže da mu nikada neće dati ključ. Đuka traži u Suzaninom stanu ključ, a Suzana iz njegove kuće uzme kutiju, no Đuka je uhvati. Odluče zajedno otvoriti kutiju. Danijela (Vanda Božić) ne dolazi i Dražen shvati da ga je opljačkala. Mora ići iz Hrvatske. Župljani se usprotive i stanu pred inspektoričin auto.