Hodanje po svježe uglačanom parketu ima bolne posljedice za Izeta (Mustafa Nadarević) jer ga je ukliještilo u leđima.

20.ep - 30. lipnja

Hodanje po svježe uglačanom parketu ima bolne posljedice za Izeta (Mustafa Nadarević) jer ga je ukliještilo u leđima. Šefika mu nudi pomoć rođakinje Senade koja je stručnjakinja za 'švedsku masažu'. Kako nema kud, Izet unaprijed plaća mladu maserku. Vješta maserka Senada pošteno odrađuje svoj posao, ali masira pogrešnog Fazlinovića.