Fufe vjeruje da terminatori postoje i dokaze nalazi u vlastitom okruženju. Izet i Faruk nose holtere kako bi provjerili rad srca.

9. sez., 41. ep.

Fufe vjeruje da terminatori postoje i dokaze nalazi u vlastitom okruženju. Izet i Faruk nose holtere kako bi provjerili rad srca. Čudne ih stvari uznemiravaju. Izet boluje jedino od spomenkanitisa, a Faruk je dva puta bio jako uznemiren: prvi put radi poziva na sud, a drugi put kada mu je život bio u torbi radi Fufetove borbe sa terminatorima. Lada dolazi u Sarajevo i sreće se sa Damirom, ali nije sama. Tu je i Ladina mama. I Lada više neće biti sama.

>>>> Lud, zbunjen, normalan, 21. listopada