Mada nije dobra domaćica, nova kućna pomoćnica Sanela zadovoljava uvjete za posao u stanu Fazlinovića. Naime, zgodna je, a to je sasvim dovoljno za Izeta.

6.sez., 24.ep - 7. veljače

Situacija u kući Fazlinovića je depresivna. Barbara je ostavila Damira, a Ajna Faruka, tako da se osjećaju kao da je neko prokletstvo bačeno na njihovo prezime. Damir se doselio nazad u stan i sve je reklo bi se po starom. Izuzev što sada nisu trojica, već četvorica. Četvrti Fazlinović sa njima je mali Džemica. U posljednjoj epizodi ćemo se prisjetiti nekih od najznačajnijih ljubavnih podivga Fazlinovića....

7.sez.,1.ep - 7. veljače

Prošlo je šest godina, ali se nije puno toga promijenilo u obitelji Fazlinović. Problemi sa ženama kao neko prokletstvo prate Izeta, Faruka i Damira. Vrijeme je da mali Džebra krene u školu, a njegovo školovanje će dovesti do sukoba između Damira i Izeta. Faruk je proširio biznis otvarajući Video produkciju, ali neće sve ići onako kako je planirao...

7.sez., 2.ep - 8. veljače

Mada nije dobra domaćica, nova kućna pomoćnica Sanela zadovoljava uvjete za posao u stanu Fazlinovića. Naime, zgodna je, a to je sasvim dovoljno za Izeta. Međutim, i Faruk je bacio oko na nju. To neće biti Izetu po volji, a Damir će pokazati da u njihovoj kući ipak postoji zrno razuma...