Nikol laže Mati oko svega no događa se katastrofa kada Mate načuje razgovor Karmen i Nikše...

171.ep - utorak 5. lipnja

Nikol laže Mati oko svega no događa se katastrofa kada Mate načuje razgovor Karmen i Nikše. Optuži Nikol za laganje, ova se pokušava opravdati no bez uspjeha. Mate iz ljubomore prekida zaruke sa Nikol. Nikol otvori srce Neli dok ih Ognjan sluša. Blanka pristaje pomoći Dinku.