Vjera u jednom trenutku gubi razum te odlazi s malenim Zlajom u naručju...

61.ep - nedjelja 4. prosinca

Jakov i Lara provode dan na Sustipanu. Laru mu otkriva svoju odluku. Mija odbija brak sa Zoranom, čak i kad joj ponudi put u Bruxelles. Nela je prešla u ofenzivu. Dobija posao kao Dinkova tajnica, čekajući priliku da mu uništi posao. Vjera traži istinu od Alena i Karmen vezano za njihov odnos. Alen navodi njenu hladnoću za cijelu situaciju zbog čega Vjera gubi razum te odlazi s malenim Zlajom u naručju.