Nikol je upucala Šimuna. Svi su u panici jer misle da je mrtav. Šimun dolazi k svijesti i obruši se na Zlatareve.

2.sez., 30.ep - 31. listopada

Nikol je upucala Šimuna. Svi su u panici jer misle da je mrtav. Šimun dolazi k svijesti i obruši se na Zlatareve. Dolazi policija. Tonči preuzima krivnju. Kaže policiji da je on pucao. Odvode Tončija u zatvor. Nikol je shrvana. Ne može podnijeti činjenicu da je bolesni otac preuzeo krivnju umjesto nje. Vjera i Nikša provaljuju u Šimunovo skladište. Na djelu ih uhvati Jeronim. Vjera preklinje Jeronima da ih ne izda. On im teška srca odluči pomoći.Dinko ucjenjuje Daliu da se uda za njega inače će reći Zlatarevima za njezin osvetnički plan. Sugestivna i labilna Dalija ipak pristaje udati se za Dinka i pomoći mu u bijegu iz zatvora.Lara je u teškoj dilemi. Hoće li uzeti kobne tablete i tako presuditi svome nerođenom djetetu. Lara se ne može prisiliti na taj čin. Baca tablete u more. Šimun saznaje da je opljačkan.