Mija zaspi pred vratima i u polusnu čak poljubi Zorana. Ovaj se skameni, a ona ga kasnije optužuje da ju je opet iskoristio. Bijesni inspektor ispituje Franu i naređuje mu da otkrije gdje je Dinko.

163.ep - nedjelja 27. svibnja

Karmen dovodi svoju staru prijateljicu da vidi što je Ognjenu. Ona joj otkriva da Ognjanu nije ništa. Mija zaspi pred vratima i u polusnu čak poljubi Zorana. Ovaj se skameni, a ona ga kasnije optužuje da ju je opet iskoristio. Sukob prekine dolazak majstora koji otvara vrata. Dinka grize savjest, te je posjećuje idući dan u bolnici usprkos riziku da ga uhvate. Inspektor je siguran da ima Dinka u šaci, ali shvati da je to Frano koji se prerušio u Dinka. Bijesni inspektor ispituje Franu i naređuje mu da otkrije gdje je Dinko.