Alena dirne Filipova ljubav prema Vjeri te predloži Vjeri da obnove zavjete što ona sretno prihvaća. Lidija shvaća da se mora nekako otarasiti Dinka.

114.-115.ep - ponedjeljak 26. ožujka

Nakon Larinog ispada u sudnici, Jakov se počinje pitati je li učinio pravu stvar. Govori Neli kako se boji da je napravio grešku, no ona to odbija priznati te uzima stvari u svoje ruke. Filip govori Vjeri i Alenu da želi natrag u samostan. Vjera je slomljena i moli ga da se predomisli. Alena dirne Filipova ljubav prema Vjeri te predloži Vjeri da obnove zavjete što ona sretno prihvaća. Karmen ovo vidi i povrijeđena je, no Alen ne dopušta nikome da mu pomuti novostečenu obiteljsku sreću. Lidija shvaća da se mora nekako otarasiti Dinka.